Leden aan het woord

Leden aan het woord

/imagecache/lg/uploads/2020/11/ed-1.jpg

Mijn naam is Ed Schweigmann en ik woon aan de Voorstreek in Leeuwarden.
Vanaf de oprichting ben ik lid ( inmiddels het oudste lid) van Kiwanisclub Leeuwarden.
In mijn werkzame leven runde ik samen met mijn broer een grote woningtextielzaak aan de Nieuwestad en vanaf 1989 tot 2002 een karpettenspeciaalzaak aan de Voorstreek samen met mijn vrouw Jes. Mijn hobby is kunst en wel speciaal de beeldhouwkunst waar ik me als amateur aan bezondig.
Het motto van Kiwanis "Serving the children of the World" heeft mij altijd erg aangesproken . Met veel plezier heb ik altijd meegewerkt aan allerlei acties om geld in te zamelen voor kinderen uit de stad of regio die om een of andere reden te kort kwamen. Zo hebben we o.a. vele jaren een kunstveiling georganiseerd en oude koffers en tassen verkocht op vlooienmarkt in het FEC. De opbrengsten gingen naar doelen zoals Jeugdhulp Friesland, Stichting Leergeld, kindervakantieweken van Humanitas . We hebben zelfs ooit de aanschaf van een paard voor kinderen met een handicap betaald.
Naast deze activiteiten is de onderlinge vriendschap van wezenlijk belang. Wat ik altijd heel interessant en waardevol heb gevonden is dat je van elkaar veel kunt opsteken. Het verrijkt je wanneer je kennis neemt van beroepen waar je normaal gesproken niet direct mee in aanraking komt.
Het is niet allemaal ernst wat de klok slaat, er wordt ook veel gelachen zoals bij het houthakken in de natuur en het kanoën. Ook de thema-avonden (iedere 3e dinsdag in de maand door een lid verzorgd) zijn zeer de moeite waard.

 

/imagecache/lg/uploads/2020/11/han.jpg

 Han Jansen, woonachtig in Goutum.
Rond 1990 werd ik gevraagd om bij de Leeuwarder serviceclub Kiwanis te komen, een club enthousiaste mensen die zich wilden inzetten om het leed van kinderen te helpen verzachten. Jarenlang konden we met het organiseren van kunstveilingen gelden inzamelen die dan aan vele instellingen zoals bij voorbeeld Unicef (tetanus de wereld uit), Jeugdhulp Friesland, stichting leergeld, Humanitas  en nog diverse andere werden geschonken. En nog steeds bemerken wij dat er veel extra zorg en steun aan minderbedeelde kinderen nodig is, zodat we iedere keer ons inzetten voor het goede doel ‘’Serving the children of the world‘’.       

          

/imagecache/lg/uploads/2020/11/hans-2.jpg

Hans Den Hertog, woonachtig te Leeuwarden.
Psycholoog qua opleiding en [programma]manager in het sociale domein qua maatschappelijke achtergrond.
Kiwanis biedt mij plezierige en inhoudelijk uitdagende gesprekken over tal van onderwerpen vanuit de diverse achtergronden van de leden. En, belangrijker nog, een mogelijkheid om ons gezamenlijk in te zetten voor kinderen, jongeren en hun families die wel wat steun kunnen gebruiken. Het organiseren van benefietactiviteiten verbindt ons onderling, zowel als met de [Friese] samenleving. Inspirerend, kortom.

 

/imagecache/lg/uploads/2020/11/wieberen.jpg

Wieberen Engelsma 18/4/1946;
partner: Meija Engelsma-Reijneker. 
Twee kinderen,vijf kleinkinderen.
Gezien bouwjaar niet meer een actief beroep.
Werkzaam geweest als autodealer in de periode 1973 tot 2003, daarna bedrijf verkocht.

 

/imagecache/lg/uploads/2020/11/frank.jpg

Mijn naam is Frank Zijlstra, ik ben getrouwd met Inge en we hebben 3 kinderen. Ik werk in het dagelijks leven als register makelaar-taxateur onroerende zaken en houd mijn voornamelijk bezig met de aan- en verkoop en taxaties van woningen.
Bijna 10 jaar geleden ben ik gevraagd lid te worden van Kiwanis. Tot dan toe was dat een voor mij onbekende serviceclub. Na een uitgebreide kennismaking met de leden heb ik besloten mij bij de club aan te sluiten. Het motto van Kiwanis: “Serving the children of the world” spreekt mij zeer aan en het gezamenlijk organiseren van fundraising projecten is een gezellige en nuttige bezigheid. De laatste jaren hebben we aan een aantal goede doelen een forse donatie kunnen doen, zoals u kunt lezen op onze website. Hopelijk is dit voor u/jou ook reden om een contact op te nemen met onze club.

/imagecache/lg/uploads/2020/11/lars.jpg

Mijn naam is Lars Hoffmann. Ik woon in Stiens.
Ik ben getrouwd met Hanneke en heb 3 dochters. Ik heb gewerkt als fysiotherapeut in het Medisch Centrum Leeuwarden en geniet nu van mijn pensioen.
Ik ben al sinds 1993 met veel plezier lid van deze club. Wat mij aanspreekt is het als club je samen inzetten voor kinderen die ondersteuning kunnen gebruiken. Daarnaast zijn onze uitjes en activiteiten gewoon erg gezellig en vaak zeer leerzaam!

 

/imagecache/lg/uploads/2020/11/martin-2.jpg

Waarom ben ik een Kiwanian?
Ik ben Martin van der Zee, heb 3 kinderen en 2 kleinkinderen.
Deze kleinkinderen inspireren mij zo dat je ook eens kijkt naar andere minder bedeelde kinderen.
In de jaren dat ik in Ierland woonde, zag ik veel kinderen die op de rand van armoede leefden en had haar veel moeite mee, temeer omdat ik toch wel uit een rijk land kwam.
Terug in Leeuwarden werd ik geïnspireerd door de nestor van onze Kiwanisclub, die mij vertelde wat Kiwanis betekent en doet en dat sprak mij zeer aan.
Niet alleen Kiwanis gerelateerde zaken bespreken wij, doch ook persoonlijke zaken komen ter tafel in ons “lief en leed” agendapunt. Dit blijft alleen voor onze oren bestemd en als we kunnen helpen doen we dat ook.
"Serving the childeren of the world" is ons motto.
Daar gaan we voor als KIWANIANS.

/imagecache/lg/uploads/2020/12/helga-1.jpg

Mijn naam is Helga de Graaf, ik ben getrouwd met Daniël en samen hebben we 4 kinderen en een kleinkind. Sinds eind 2019 ben ik lid van Kiwanis, een mooie club mensen, die zich met hart en ziel inzet voor de kinderen en gezinnen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in onze moderne samenleving.
Als directeur van een Leeuwarder basisschool, ben ik de hele dag tussen de kinderen en gezinnen; een heel leuke en interessante baan! In mijn werk kom ik dagelijks tegen hoe belangrijk onderwijs is voor de ontwikkeling van kinderen. Het lijkt heel gewoon dat alle kinderen naar school gaan, maar toch is er nog een wereld te winnen. Hoe mooi zou het zijn als alle kinderen gelijke kansen kregen en al jong een “rijke start“ zouden krijgen? Dat er in alle gezinnen (prenten)boeken zijn en kinderen kunnen beschikken over een computer of tablet om op te werken of te spelen? Dat de wereld voor alle kinderen openligt, welke capaciteiten je ook hebt.
Heel waardevol om mijn steentje te kunnen bijdragen aan de goede doelen die we ondersteunen.


/imagecache/lg/uploads/2021/02/gerard.jpg

Mijn naam is Gerard Veldman en sinds 1997 lid van Kiwanis Leeuwarden.
Ik ben getrouwd met Sjoukje en wij hebben een dochter en een kleindochter.
Het lidmaatschap van Kiwanis vind ik waardevol omdat wij als groep mannen en vrouwen gezamenlijk activiteiten ontplooien waarmee wij kinderen die hulp nodig hebben kunnen ondersteunen. Daarmee doen wij datgene waar Kiwanis voor staat namelijk “Serving the children of the world”.
Ik hou er van om andere mensen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan of iets te organiseren en dat kan binnen onze club.
De diversiteit van de leden en ieders persoonlijke inbreng maakt het tot een interessante groep mensen die allemaal gemeen hebben dat zij iets voor anderen willen betekenen.
Voor mij is het zeer de moeite waard om lid te zijn van Kiwanis./imagecache/lg/uploads/2022/10/peter-1.jpg

Mijn naam is Peter Pijman (1956), sinds 2019 apotheekhoudend huisarts in Minnertsga. Getrouwd met Ilona (kindertherapeute), samen 6 kinderen en inmiddels 5 kleinkinderen, een bonuskleinkind en één kleinkind op komst. Kinderen zijn voor ons de toekomst, en we zijn zeer betrokken met de ontwikkeling van hun mogelijkheden, vandaar dat de doelstelling van de Kiwani’s geheel past in mijn scoop. Daarnaast ervaar ik ons Kiwani’s gezelschap als een hele warme club, waarbinnen onderling goede verhoudingen zijn en waarmee je lief en leed kunt delen. Betrek dan ook nog de sociale en culturele activiteiten die onderling georganiseerd worden, dan is het begrijpelijk dat ik de Kiwani’s als serviceclub van harte kan aanbevelen!

Terug