Korte geschiedenis

Korte geschiedenis

Kiwanis is ontstaan in 1915 in Detroit, in een periode waarin een twaalftal serviceorganisaties gevormd werd en tot bloei kwam in de Verenigde Staten. De eerste Kiwanis-clubs stimuleerden het drijven van handel onder hun leden maar vanaf 1919 koos Kiwanis er voor om sociale dienstverlening boven handeldrijven te stellen.
De eerste Kiwanis club in Europa werd opgericht in Wenen, Oostenrijk, in 1963.
In Nederland werd in 1965 de eerste Kiwanis club opgericht in Amsterdam. Al snel volgden er meer.
In 1986 werd Kiwanis Nederland  een zelfstandig district van Kiwanis International en nu telt Kiwanis Nederland 100 clubs met al bijna 1950 leden.
De bakermat van Kiwanis Leeuwarden was een bijeenkomst van een aantal oud Juniorkamer leden met het plan om een serviceclub te stichten. Zij vonden aansluiting bij Kiwanis Nederland en in 1995 kreeg de club haar charter.
In de 25 jaren van ons bestaan hebben we al een fors aantal goede doelen in Leeuwarden en omstreken kunnen ondersteunen en we zijn van plan daar voortvarend mee door te gaan.

Terug